Ring til os på tlf.:
38 41 03 05

Fælles forældremyndighed

Fælles forældremyndighed - Sådan er reglerne!

På denne side omhandlende fælles forældremyndighed hjælper vi dig med at blive klogere på reglerne ved fælles forældremyndighed og dine rettigheder som forælder. Du kan blandt andet læse om:

 • Hvad fælles forældremyndighed betyder
 • Hvilke beslutninger I kan tage vedrørende det fælles barn hver især, og hvilke I skal tage i fællesskab
 • Hvornår forældremyndigheden deles, og i hvilke tilfælde en forælder ikke bliver tildelt forældremyndighed.

En retssag kan være en hård, opslidende og langvarig proces at komme igennem. Derfor ønsker vi for jer, at I forældre - for så vidt muligt -  kan løse eventuelle konflikter om forældremyndighed uden om retssystemet. Vi stiller derfor vores professionelle ekspertise til rådighed helt gratis med denne komplette artikel om fælles forældremyndighed, så du er bedst muligt klædt på.

Skulle du alligevel være i den uheldige situation, at have brug for professionel advokathjælp til retssage vedrørende fælles forældremyndighed (herunder bopæl og samvær, tvangsanbringelse osv.), vil vi hos Judan Advokater gøre vores bedste for, at du kan komme så hurtigt og smertefrit gennem processen. Vi er ikke blot specialister inden for forældremyndighed - vi bekymrer os også om dit og dit barns psykiske helbred. Kontakt os på tlf. 38 41 03 05 eller via vores kontaktformular.

Hvad betyder fælles forældremyndighed?

Fælles forældremyndighed betyder at I som forældre er fælles om forældremyndigheden, eller sagt med andre ord, at forældremyndigheden er delt mellem jer begge. Derfor er det ikke kun den ene af jer, der har den fulde myndighed over barnet.

Fælles forældremyndighed betegnes også som delt forældremyndighed. Det indebærer, at I begge har et delt ansvar for barnets liv og skal tage de mest væsentlige beslutninger i fællesskab indtil barnet fylder 18 år. Det betyder dog ikke, at I skal være enige om alt, der vedrører jeres barn.

Hvem kan bestemme hvad, når I har fælles forældremyndighed

Mange tror at fælles forældremyndighed kun er for gifte eller samboende forældre. Men det vil i de fleste tilfælde vil det altid være fortrinligt for barnet, hvis I efter separation eller skilsmisse kan opretholde den fælles forældremyndighed. Når I deler forældremyndigheden kan det dog være en god idé, at orientere jer om reglerne i forhold til hvem, der kan bestemme hvad - og i hvor stor en udstrækning.

Selvom I har fælles forældremyndighed, behøver I ikke nødvendigvis at være enige om alle beslutninger, der vedrører jeres barn. Den forælder, barnet har bopæl hos, bestemmer for eksempel selv de overordnede forhold for barnets daglige liv. Ligeledes kan samværsforælderen også frit tage beslutninger om aktiviteter, der foregår i samværs tiden.

Listen herunder viser, hvilke ting I skal være enige om, og hvilke beslutninger I kan tage hver for sig:

Beslutninger I skal tage i fællesskab

 • Værgemål
 • Væsentlig medicinsk behandling og væsentlige indgreb
 • Skolevalg og videreuddannelse
 • Skolefritidsordning
 • Risikobetonet fritidsaktiviteter
 • Flytning udenlands, herunder flytning til Grønland og Færøerne
 • Navnevalg
 • Religiøse forhold
 • Pas

Beslutninger som bopælsforælderen kan tage

 • Direkte daglig omsorg
 • Daginstitution
 • Fritidsaktiviteter
 • Flytning indenlands
 • Skolepsykolog
 • Børnesagkyndig rådgivning

Beslutninger som samværsforælderen kan tage

 • Afgørelser, der relaterer sig til samværet
 • Beslutninger om fritidsaktiviteter

Hvornår har man fælles forældremyndighed?

Den fælles forældremyndighed gives som udgangspunkt til alle forældre - også selvom I ikke er gift - men der findes undtagelser ved særlige omstændigheder, som er vigtige at være opmærksomme på, da dine rettigheder kan afhænge af disse:

Forældremyndighed og rettigheder ved særlige omstændigheder

Forældremyndighed hvis I er separeret

Hvis I er separeret, når barnet fødes, er reglerne lige nu således at faderen skal erkende sit faderskab eller dømmes som værende barnets far for at få ret til forældremyndighed. I kan også vælge at underskrive en erklæring i fællesskab, som tilkendegiver, at I begge vil drage omsorg og tage ansvar for barnet. Hvis ikke faderen aktivt erkender sit faderskab eller bliver dømt hertil, får moderen automatisk den fulde forældremyndighed over barnet.

Forældremyndighed hvis I ikke boede sammen forud for fødslen

Hvis I ikke har boet sammen på samme folkeregisteradresse mindst 10 måneder inden barnet blev født, får I ikke automatisk fælles forældremyndighed. Ligesom ved separerede ægtepar, skal faderen aktivt erkende sit faderskab eller dømmes til at være barnets far. Ellers bliver den fulde forældremyndighed automatisk givet til moderen alene.

Ophævelse af fælles forældremyndighed

I nogle tilfælde ophæves den fælles forældremyndighed. Dette kan enten ske frivilligt efter ønske eller i retten. Den fælles forældremyndighed ophæves typisk, fordi I har svært ved at blive enige om væsentlige beslutninger i barnets liv og har svært ved at samarbejde om at finde den bedste løsning for barnet. Andre grunde til at fælles forældremyndighed kan ophæves er blandt andet vold mod barnet eller mellem forældrene, eller hvis den ene forælder bliver vurderet som uegnet.

Professionel hjælp fra erfarne advokater

Hos Judan Advokater er vi specialister i forældremyndighedssager. Skulle du være i den uheldige situation, at have brug for professionel advokathjælp, hjælper vi dig hurtigt igennem processen - så smertefrit som muligt. Vi har mange års erfaring med at løse konflikter og fører retssager, der omhandler forældremyndighed og bopæl.

Vi bekymrer os om dit, og dit barns, psykiske helbred. Derfor er vi altid til at få fat på! Kontakt os på tlf. 38 41 03 05 eller via vores kontaktformular.

Her bor vi:

Judan Advokater I/S har tegnet advokatansvarsforsikring hos HDI-Gerling Forsikring - Policenr. VAS1400052