Ring til os på tlf.:
38 41 03 05

Fuld forældremyndighed

Fuld forældremyndighed - Hvad det indebærer og hvordan du søger det

På denne side omhandlende fuld forældremyndighed hjælper vi dig med at blive klogere på reglerne herom, hvad fuld forældremyndighed indebærer og hvordan du eventuelt får fuld forældremyndighed over dit barn. Vi informerer dig på en letforståelig måde om:

 • Hvad fuld forældremyndighed betyder
 • Hvad dine rettigheder er ved fuld forældremyndighed
 • Hvem som kan få fuld forældremyndighed
 • Hvordan du søger fuld forældremyndighed

Professionel hjælp - 100% på din side

Konflikter omkring dit barn kan være opslidende og tidskrævende. Ja, nogle gange kan det hele bare virke håbløst. Vi har fuld forståelse for din situation og tager både dit og dit barns psykiske helbred alvorligt. Hos Judan Advokater er vi specialister i sager om forældremyndighed, samvær og bopæl. Hvis du har brug for en professionel medspiller, der er 100% på din side, så kontakt os på tlf. 38 41 03 05 eller via vores kontaktformular.

Hvad betyder fuld forældremyndighed?

Alle børn og unge under 18 år er under forældremyndighed. Som udgangspunkt deler begge forældre forældremyndigheden, men i visse tilfælde har den ene forælder den fulde forældremyndighed.

Hvis du som forælder har fuld forældremyndighed betyder det, at du kan tage de fleste væsentlige beslutninger omkring dit barn alene. Hvis du og den anden forælder derimod har fælles forældremyndighed, skal I derimod tage væsentlige beslutninger i fællesskab.

Med fuld forældremyndighed kan du for eksempel tage beslutninger om mad, tøj, bolig, bopæl, skole, ferie, navn, religion, pas osv. på egen hånd. Du bestemmer i det hele taget alt det basale, som har betydning for barnet. Det betyder samtidig, at du også er ansvarlig for dit barns sundhed, sikkerhed og at opfylde dets behov. Du har med fuld forældremyndighed også ret til at få indsigt i alle dokumenter fra myndighederne.

Med fuld forældremyndighed kan du:

 • Træffe væsentlige beslutninger om bopæl, ferie, skole, religion osv.
 • Tage beslutninger, der har betydning for dit barn
 • Få indsigt i alle dokumenter fra myndighederne

Men du har også ansvaret for dit barns:

  • Sikkerhed
  • Velvære
  • Fysiske og emotionelle behov

Selvom du har fuld forældremyndighed, betyder det dog ikke at den anden forælder slet ikke har ret til noget.

Rettigheder for den forælder, som ikke har forældremyndighed

Hvis du er den forælder, der er blevet frataget forældremyndighed, har du dog alligevel en række rettigheder. Selvom du ikke har del i forældremyndigheden, har du ret til følgende:

   • Orientering om dit barns forhold
   • Arveret
   • Samvær med dit barn

Uden forældermyndighed, har du IKKE ret til at:

  • Tage væsentlige beslutninger for dit barn
  • Rejse til udlandet med dit barn uden dette aftales med forælderen, der har fuld
  • forældermyndighed eller søges hos Statsforvaltningen
  • Få aktindsigt i en sag om dit barn, medmindre den anden forælder giver dig ret hertil
  • Deltage i samtaler vedrørende barnet på eks. skole, institution, m.v.

Hvornår kan man få fuld forældremyndighed?

Det er som udgangspunkt bedst for barnet at forældrene deler forældremyndighed. Der kan dog være specielle tilfælde, hvor det er mest hensigtsmæssigt at kun den ene forælder har fuld forældremyndighed.

Dette er for eksempel tilfældet, når den ene forælder ikke lever op til sit forældreansvar, er voldelig eller ikke er villig til at samarbejde om forældremyndigheden. Konflikter af anden natur, kan også resultere i, at den fulde forældremyndighed overdrages til den ene forælder.

Før der kan gives fuld forældremyndighed til den ene forælder, er det en betingelse, at I som forældre ikke kan samarbejde til jeres barns bedste. Du kan derfor som udgangspunkt ikke opnå fuld forældremyndighed alene fordi, du synes det ville være mest praktisk.

Sådan søger du om fuld forældremyndighed

Hvis du mener, at du har tilstrækkelig begrundelse for hvorfor, du bør have den fulde forældremyndighed, kan du søge om ophævelse af den fælles forældremyndighed ved Statsforvaltningen.

Statsforvaltningen vil herefter indkalde jer til et vejledningsmøde, hvor begge forældre bliver hørt. Der vil være en sagsbehandler til stede, som vil forsøge at hjælpe jer med at blive enige om, hvem der skal have fuld forældremyndighed eller om den skal deles.

Hvis I ikke kan blive enige i Statsforvaltningen, kan sagen sendes videre til retten. Retten vil træffe afgørelsen ud fra, hvad de mener, er bedst for barnet.

Hvis sagen kommer for retten, er det en god idé at alliere dig med en advokat med speciale i sager om forældremyndighed. Du kan søge fri proces, hvis du opfylder betingelserne herfor, for eksempelvis lav indkomst, og dermed bliver advokathjælpen ganske gratis.

Få fuld forældremyndighed med hjælp fra specialister

Er din konflikt omkring fuld forældremyndighed over dit barn eskaleret?

Det sidste, du har overskud til, er nok, at skulle sætte dig ind i en helt anden verden af svære formuleringer og kringlede regler og processer. I sådanne situationer kan du spare dig for mange søvnløse nætter og bekymringer ved at teame op med en professionel advokat i forældremyndighed til at hjælpe dig med at få det bedste udfald af din sag.

Lad os hjælpe dig på den nemmeste og mest smertefri måde. Vi er specialister i sager om forældremyndighed, samvær og bopæl - og har flere års erfaring med retssager og konfliktløsning. Du behøves ikke at bruge din dyrebare tid på ting, vi har brugt flere år i at specialisere os i. Vi tager kærlig hånd om din sag med stor respekt for dig og dit barn. Derfor er vi også nemme at komme i kontakt med - altid. Kontakt os på tlf. 38 41 03 05 eller via vores kontaktformular for at høre nærmere.

Her bor vi:

Judan Advokater I/S har tegnet advokatansvarsforsikring hos HDI-Gerling Forsikring - Policenr. VAS1400052