Ring til os på tlf.:
38 41 03 05

Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål om forældremyndighed og samvær

Har du spørgsmål, der drejer sig om samvær, forældremyndighed eller bopæl?

Her på siden har vi samlet en række af de spørgsmål, som vi oftest modtager. 

Hvis du ikke kan få svar på dine spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Udfyld formularen til højre, og en af vores advokater med speciale i forældremyndighed vil kontakte dig.

Gå direkte til:

- Ofte stillede spørgsmål om forældremyndighed

- Ofte stillede spørgsmål om samvær

Spørgsmål om forældremyndighed

Hvem får forældremyndigheden, hvis vi går fra hinanden?

Hvis I vælger at gå fra hinanden, vil forældremyndigheden som udgangspunkt fortsætte med at være fælles. Dette er uanset, om I har været gift eller blot samlevende, mens I boede sammen. I skal dog beslutte, hvem der skal være bopælsforælder og samværsforælder.

Hvordan får jeg den fulde forældremyndighed?

Der kan være en række årsager til, at man som forælder ønsker at søge den fulde forældremyndighed. Det kan fx være, hvis jeres samarbejdsvanskeligheder er så store, at det går ud over barnets velbefindende. Eller også kan det være, hvis en af forældrene gentagne gange ikke overholder samværsaftalen, eller ikke er i stand til at varetage ansvaret for barnet pga. misbrug.

I første omgang skal I kontakte Familieretshuset, hvor en sagsbehandler vil forsøge at få jer til at nå til enighed. Hvis dette ikke er muligt, vil sagen gå videre til familieretten.

Er det svært at få den fulde forældremyndighed?

Da den ene forælder får frataget de fleste rettigheder vedrørende barnet, skal der være solide argumenter for, at en forælder får tildelt den fulde forældremyndighed. Det er en konkret vurdering af hver enkelt sag, og det er familieretten, som afgør spørgsmål vedrørende forældremyndighed. 

Hvilke rettigheder har jeg som indehaveren af den fulde forældremyndighed?

Som indehaver af den fulde forældremyndighed har du den fulde bestemmelse over barnet og er ansvarlig for barnets sundhed, sikkerhed og omsorg. Det er dig, der skal træffe alle beslutninger, der vedrører barnets dagligdag, herunder valg af skole og daginstitution, religion mv.

Som eneindehaveren af forældremyndigheden er det din pligt at informere den anden forælder, hvis du flytter.

Hvilke regler gælder, når man har fælles forældremyndighed?

Når I har fælles forældremyndighed, skal I blive enige om de vigtigste forhold i barnets liv, herunder navneskift, religion, skolevalg og medicinsk behandling. Bopælsforælderen kan desuden træffe beslutninger om bl.a. flytning indenlands, fritidsaktiviteter, skolepsykolog og daginstitution. I skal i fællesskab fastsætte barnets samvær med den forælder, barnet ikke bor hos.

Hvad er reglerne for samvær, når man har fælles forældremyndighed?

Når I har fælles forældremyndighed, skal I selv fastsætte samværet mellem jer. Der er ingen regler for samvær, og I ved bedst selv, hvad der er bedst for lige netop jeres barn i forhold til alder og modenhed. Mange vælger at indgå en skriftlig aftale om samvær. Hvis I ikke kan blive enige om samvær, kan I få hjælp af Familieretshuset.

Må den anden forælder flytte til udlandet, hvis vi har fælles forældremyndighed?

Nej. Når I har fælles forældremyndighed, skal I sammen tage stilling til væsentlige spørgsmål i barnets liv, herunder flytning til udlandet med barnet.

Spørgsmål om samvær

Hvilke rettigheder til samvær har jeg som far?

Uanset om I har delt forældremyndighed, eller en af jer har den fulde forældremyndighed, har barnet ret til samvær med begge forældre. I skal selv blive enige om en samværsordning mellem jer. Hvis I ikke kan blive enige om samværet, kan I få hjælp fra Familieretshuset. Hvis du efter en afgørelse stadig ikke er tilfreds, kan du klage til familieretten.

Er det nødvendigt at lave en samværsaftale?

En samværsaftale er en skriftlig aftale man kan indgå mellem forældrene. Samværsaftalen beskriver hvor meget tid barnet skal tilbringe hos hhv. bopælsforælderen og samværsforælderen. I princippet er det ikke nødvendig med en skriftlig aftalte, men mange vælger alligevel at gøre det, så man er sikret, hvis der fremover skulle opstå uenigheder. Samværsforælderen har som udgangspunkt kun ret til samvær, hvis der er indgået skriftlig aftale herom.

Kan der laves ændringer i samværsaftalen?

I visse tilfælde kan samværsaftalen ændres. Måske har barnet forbedret sit forhold til samværsforælderen, eller det kan være, at samværsforælderen har brudt jeres aftaler tilstrækkeligt mange gange. Samværsaftalen kan kun ændres, hvis begge forældre er enige om ændringen. Ellers skal der oprettes en sag hos Familieretshuset og evt. familieretten.

Hvilke rettigheder har jeg som samværsforælder?

Som samværsforælder har du ret til at bestemme over forhold, der vedrører dit barn under samværet med dig, fx fritidsaktiviteter, kost og sengetider. Hvis du som samværsforælder har delt forældremyndighed over barnet, har du desuden medbestemmelse over en række forhold, der vedrører barnet, som fx barnets navn, religion, pas, valg af skole og flytning uden for landets grænser.

Hvad er overvåget samvær?

I nogle tilfælde kan Børn- og Ungeudvalget i kommunen beslutte, at samvær udelukkende kan ske, hvis det foregår overvåget. Det kan skyldes, at forældrene har vanskeligt ved at samarbejde om barnet, at kontakten mellem barn og forælder har været afbrudt, eller at der er mistanke om vold eller misbrug. I så fald vil samværet finde sted i Familieretshuset under overvågning af en børnesagkyndig.

Hvad gør jeg, hvis den anden forælder aflyser eller ikke ønsker samvær med vores barn?

Samvær er en ret og ikke en pligt, og dermed vil der ikke være juridiske konsekvenser for den forælder, der ikke ønsker samvær med barnet eller aflyser en aftale om samvær. Hvis I har indgået en skriftlig aftale om samvær, og samværet gentagne gange inden for samme periode aflyses eller samværsforælderen er væsentligt forsinket, kan du som bopælsforælder søge om at få ændret samværsaftalen.

Kan jeg nægte den anden forælder samvær?

Hvis du uden grund nægter den anden forælder samvær med jeres barn eller ikke udleverer barnet til samvær som aftalt, vil det i teorien betegnes som samværschikane - noget der ikke gavner dig i en eventuel sag om forældremyndighed. Den anden forælder kan få hjælp fra familieretten til at gennemtvinge samværet, hvis der foreligger en skriftlig samværsaftale.

Hvad gør vi, hvis vi er uenige om samvær?

Hvis I som forældre ikke er enige om samværet, uanset om der er fælles forældremyndighed eller ej, skal I kontakte Familieretshuset. Hvis I herefter stadig ikke kan nå til enighed om en samværsordning, vil sagen gå videre til retten, hvor en dommer vil træffe afgørelse med henblik på barnets bedste.

Hvad gør jeg, hvis mit barn ikke ønsker samvær med den anden forælder?

Det er som udgangspunkt forældrenes ansvar at fastsætte samværet indtil barnet er fyldt 18 år, men enhver beslutning bør tage udgangspunkt i barnets bedste. Det er vigtigt, at barnet føler sig hørt og at barnets behov tages med i overvejelserne om samvær. Når barnet er 10 år gammelt, kan det gøre brug af sin initiativret. Det betyder, at hvis barnet ikke trives i en samværsordning, kan det bede Familieretshuset om at tage en samtale med forældrene om den nuværende ordning.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, som du ikke kan få svar på her på siden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Udfyld kontaktformularen, og en af vores advokater vil kontakte dig for at drøfte dine spørgsmål vedrørende forældremyndighed eller samvær.

Du kan også kontakte os telefonisk ved at ringe til os på 38410305.

 

Her bor vi:

Judan Advokater I/S har tegnet advokatansvarsforsikring hos HDI-Gerling Forsikring - Policenr. VAS1400052