Forældremyndighed

Hos Judan Advokater hjælper vi forældre med sager om blandt andet forældremyndighed. Det juridiske kan ofte virke kompliceret og uoverskueligt, men vi sørger for, at du ikke mister overblikket over din sag.

Har du spørgsmål om forældremyndighed, kan du ringe til os på 70 60 30 95. Her rådgiver vi, så du kan få indblik i dine rettigheder. Skal vi se på din sag, kan du udfylde kontaktformularen her på siden. Så vender vi tilbage med mulighed for en uforpligtende samtale.

Indholdsfortegnelse

BLIV KONTAKTET

Udfyld formularen og bliv kontaktet af en af vores advokater

Ring til os på tlf.: 70 60 30 95

Hjælp til forældremyndighedssager

Alle børn under 18 år er under forældremyndighed. Hvordan forældremyndigheden tildeles imellem forældrene, afhænger af flere faktorer. Hos Judan Advokater har vi hjulpet mange forældre i sager om forældremyndighed.

Er man gået fra hinanden, deles forældremyndigheden som udgangspunkt mellem forældrene. Har man svært ved at finde en løsning sammen, skal I kontakte Familieretshuset, hvor en sagsbehandler vil vejlede jer. Kan I ikke blive enige om en løsning der, bliver I sendt videre til familieretten.

Ret til forældremyndighed

Som udgangspunkt har begge forældre ret til samvær med barnet, men der kan være grunde til at den ene forælder ikke har del i forældremyndigheden.

Mener du ikke, at den anden forældre overholder sin pligt som forældremyndig, ser vi gerne på din mulighed for fuld forældremyndighed.

Læs mere om fuld forældremyndighed.

Ved skilsmisse og andre brud, vil man som udgangspunkt skulle dele forældremyndigheden imellem sig. Du har altid ret til at søge om fælles forældremyndighed, i tilfælde hvor du lige nu ikke har del i denne. Har du brug for hjælp til dette, kan vi se på din sag og hjælpe dig igennem processen.

Læs mere om fælles forældremyndighed.

Grundlag for forældremyndighed over et barn

At have forældremyndighed over et barn betyder, at man kan træffe beslutninger på barnets vegne om barnets personlige forhold. Forældremyndighedsindehaveren kan beslutte barnets navn, hvilken religion barnet skal opfostres med, hvordan det skal opdrages og andre forhold i barnets dagligdag.

Som forældremyndighedsindehaver er man ansvarlig for at drage omsorg for barnet, samt at beskytte barnet og sørge for dets behov dækkes. Man er således forpligtet til at sørge for barnets kost, tøj, bolig mv. Herudover er den/de, der har forældremyndigheden over et barn også dets værge(r), således at de har ansvar for barnets indtægter og formue.

Fordeling af forældremyndighed

Det har betydning for forældremyndigheden, hvis man som forældre, til et eller flere børn, ikke er sammen. Begge forældre har dog rettigheder, som skal overholdes, hver mindre der fra retten er modsagt dom herom. Rettighederne afhænger ligeledes af, hvilken type forældremyndighed man har.

Der findes to løsninger inden for forældremyndighed: Man kan enten have fælles forældremyndighed eller fuld forældremyndighed. Det er vigtigt, at I har et fyldestgørende kendskab til, hvad de forskellige modeller betyder for jeres fremtid med barnet. Hvis I har brug for yderligere information på området, er I meget velkomne til at kontakte os. Vi har mange års erfaring som advokater med speciale i sager om forældremyndighed.

Få retshjælp til sager om forældremyndighed

Sager om forældremyndighed er ofte fyldt med mange følelser, hvilket gør dem svære at være i. Hos Judan Advokater har vi hjulpet flere forældre med deres forældremyndighedssager, for at de kom godt igennem sagsbehandling og i nogle tilfælde retssag.

Har du brug for hjælp til at se på din situation, står vi også klar til at hjælpe dig. Vi arbejder for at skabe de bedste resultater for dig, og sørge for at sagen bliver overskuelig at komme igennem. Du kan kontakte os gennem vores kontaktformular, så arrangerer vi et personligt møde for at forstå din sag bedre.

FAQ om forældremyndighed

Hvis I vælger at gå fra hinanden, vil forældremyndigheden som udgangspunkt fortsætte med at være fælles. Dette er uanset, om I har været gift eller blot er samlevende, mens I boede sammen. I skal dog beslutte, hvem der skal være bopælsforælder og samværsforælder.

Hvem der har forældremyndigheden, bliver registreret i barnets CPR (Det Centrale Personregister). Denne oplysning vil efterfølgende også fremgå under forældremyndighedsindehaverens CPR.

Skulle begge forældre gå bort, er det Familieretshuset som afgør, hvem der får forældremyndighed over barnet. Afhængigt af barnets alder kan barnet selv have indflydelse. Ved at oprette et børnetestamente kan du/I ligeledes have indflydelse på, hvem der i dette tilfælde skal overtage forældremyndigheden.