Samværsret

Hos Judan Advokater hjælper vi forældre og deres børn med at komme godt igennem sagsbehandling om blandt andet samværsret. Jeres barn har ret til samvær med begge forældre, men hvordan sørger man for at det bedst overholdes? Har I svært ved at få lavet en samværsaftale, eller er I i tvivl om hvad den skal indeholde og tilgodese?

Du kan læse mere om samværsret og samværsaftaler her på siden. Vi ved at det ikke altid er lige let at blive enige, derfor er klar til at hjælpe dig med at komme godt igennem din sag. Du kan komme i kontakt med os ved at udfylde kontaktformularen her på siden, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Indholdsfortegnelse

BLIV KONTAKTET

Udfyld formularen og bliv kontaktet af en af vores advokater

Ring til os på tlf.: 70 60 30 95

Sådan indgås en samværsaftale

En samværsaftale er en skriftlig aftale, I som forældre kan indgå sammen. Samværsaftalen beskriver hvor meget tid barnet skal tilbringe hos henholdsvis bopælsforælderen og samværsforælderen. I princippet er det ikke nødvendig med en skriftlig aftalte, men mange vælger alligevel at gøre det, så man er sikret, hvis der fremover skulle opstå uenigheder.

Overholdelse af samværsaftale

Hvis du uden grund nægter den anden forælder samvær med jeres barn eller ikke udleverer barnet til samvær som aftalt, vil det i teorien betegnes som samværschikane – noget der ikke gavner dig i en eventuel sag om forældremyndighed.

Har I indgået en skriftlig aftale om samvær, og samværet gentagne gange inden for samme periode aflyses eller samværsforælderen er væsentligt forsinket, kan du som bopælsforælder søge om at få ændret samværsaftalen.

Læs mere om bopælsret.

Ændring af samværsaftale

I visse tilfælde kan samværsaftalen ændres. Måske har barnet forbedret sit forhold til samværsforælderen, eller det kan være, at samværsforælderen har brudt jeres aftaler tilstrækkeligt mange gange.

Samværsaftalen kan kun ændres, hvis begge forældre er enige om ændringen. Ellers skal der oprettes en sag hos Familieretshuset, som kan føres videre til familieretten.

Grundlag for samvær

Uanset om I har delt forældremyndighed, eller en af jer har den fulde forældremyndighed, har barnet ret til samvær med begge forældre. I skal selv

blive enige om en samværsordning mellem jer, og gerne formulere en skriftlig samværsaftale.

Hvis I ikke kan blive enige om samværet, kan I få hjælp fra Familieretshuset. Hvis du efter en afgørelse stadig ikke er tilfreds, kan du klage til familieretten. Hvis sagen handler om samvær, er det Statsforvaltningen, som træffer den endelige afgørelse. En dommer træffer afgørelsen med henblik på barnets bedste.

Overvåget samvær

I nogle tilfælde kan Børn- og Ungeudvalget i kommunen beslutte, at samvær udelukkende kan ske, hvis det foregår overvåget. Det kan skyldes, at forældrene har vanskeligt ved at samarbejde om barnet, at kontakten mellem barn og forælder har været afbrudt, eller at der er mistanke om vold eller misbrug. I så fald vil samværet finde sted i Familieretshuset under overvågning af en børnesagkyndig.

Retshjælp til sager om samvær

Størstedelen af forsikringsselskaberne dækker ikke sager omkring samvær i Statsforvaltningen og dækker heller ikke sager, som alene omhandler spørgsmålet omkring fælles eller fuld forældremyndighed i retten.

Størstedelen af forsikringerne dækker dog omkostningerne i en retssag, såfremt det endvidere omhandler spørgsmålet omkring bopæl. Såfremt vi skal føre sagen, vil vi naturligvis undersøge din familie- og indboforsikrings betingelser for at se, om du opfylder betingelserne for at få retshjælp.

Læs om mulighed for fri proces.

Det betyder samværsret

Samværsret er jeres barns ret til samvær med begge forælder. Det er jer som forældre der skal indgå en samværsordning, som tilgodeser alle parter. Der er ikke regler for, hvor meget samvær hver forælder skal have, men I skal sørge for at barnet har god kontakt til begge forældre.

Samvær er en ret og ikke en pligt, og dermed vil der ikke være juridiske konsekvenser, hvis den anden forælder, ikke ønsker samvær med barnet eller aflyser en aftale om samvær. Har I indgået en skriftlig samværsaftale, kan denne ændres ved gentagne aflysninger.

Barnets ret til samvær

Jeres barn har ret til begge sine forældre, hvorfor der bør aftales en samværsaftale, I alle kan samarbejde om. Det er som udgangspunkt forældrenes ansvar at fastsætte samværet indtil barnet er fyldt 18 år, men enhver beslutning bør tage udgangspunkt i barnets bedste.

Det er vigtigt, at barnet føler sig hørt og at barnets behov tages med i overvejelserne om samvær. Når barnet er 10 år gammelt, kan det gøre brug af sin initiativret. Det betyder, at hvis barnet ikke trives i en samværsaftale, kan det bede Familieretshuset om at tage en samtale med forældrene om den nuværende ordning.

Samværsforælders rettigheder

Som samværsforælder har du ret til at bestemme over forhold, der vedrører dit barn under samværet med dig, det kan være fritidsaktiviteter, kost og sengetider.

Hvis du som samværsforælder har delt fælles forældremyndighed over barnet, har du desuden medbestemmelse over en række forhold, der vedrører barnet, som barnets navn, religion, pas, valg af skole og flytning uden for landets grænser.

Beslutninger som samværsforælderen kan træffe egenhændigt

  • Beslutninger vedrørende samværet
  • Beslutninger vedrørende fritidsaktiviteter under samværet

Få professionel hjælp til sager om samvær

Om du har brug for hjælp til at ændre jeres samværsaftale, fordi den anden forælder ikke overholder sin del af aftalen, eller du selv ønsker mere samvær med jeres barn, så kan vi hjælpe dig med din sag. Vi tager højde for at sagen behandles, med fokus på dit barns trivsel.

Vil du have os til at se på din sag, så kan du udfylde kontaktformularen her på siden. Når vi har fået din henvendelse, kontakter vi dig hurtigst muligt for at arrangere et personligt og uforpligtende møde. Har du et spørgsmål, der kræver et hurtigt svar, er du også velkommen til at ringe til os på telefon.

FAQ om samværsret

Nej. Dit barn har ret til samvær med begge forælder, nægter du den anden forælder samvær uden grund, ses det som samværschikane. Foreligger der en skriftlig samværsaftale kan den anden forælder få hjælp fra familieretten til at gennemtvinge samværet.

Hvis I som forældre ikke er enige om samværet, uanset om der er fælles forældremyndighed eller ej, skal I kontakte Familieretshuset. Hvis I herefter stadig ikke kan nå til enighed om en samværsordning, vil sagen gå videre til retten, hvor en dommer vil træffe afgørelse med henblik på barnets bedste.

Hvis I har indgået en skriftlig aftale om samvær, og samværet gentagne gange inden for samme periode aflyses eller samværsforælderen er væsentligt forsinket, kan du som bopælsforælder søge om at få ændret samværsaftalen.

Samvær er en ret og ikke en pligt, og dermed vil der ikke være juridiske konsekvenser for den forælder, der ikke ønsker samvær med barnet eller aflyser en aftale om samvær.

Ja. Hvis I har indgået en skriftlig samværsaftale, kan denne ændres. Det kan gøres, hvis den anden forælder ikke overholder sin del af aftalen.

Der kan være flere grunde til den ene forælder vil forhindre samvær mellem barnet og den anden forælder. Det kan være hvis jeres samarbejdsvanskeligheder er så store, at det går ud over barnets velbefindende, eller hvis den anden forælder gentagne gange ikke overholder samværsaftalen, eller ikke er i stand til at varetage ansvaret for barnet grundet misbrug.

I første omgang skal I kontakte Familieretshuset, hvor en sagsbehandler vil forsøge at få jer til at nå til enighed. Hvis dette ikke er muligt, vil sagen gå videre til familieretten.