Fuld forældremyndighed

Ønsker du fuld forældremyndighed over dit barn? Eller er dit barns anden forælder forældremyndighedsindehaveren, og vil du ændre dette? Uanset udgangspunktet for din situation, så tager vi gerne et kig på din sag og hjælper dig godt på vej.

Hos Judan Advokater, som står bag Forældremyndigheds Samvær, har vi +10 års erfaring med at bistå forældre i sager om fuld forældremyndighed. Vi gør de kringlede processer overskuelige og sætter altid dit barns trivsel først. Når du udfylder kontaktformularen her på siden, ringer vi dig op hurtigst muligt. Sammen tager vi en uforpligtende snak om, hvordan vi får dig og dit barn bedst videre i processen.

Indholdsfortegnelse

BLIV KONTAKTET

Udfyld formularen og bliv kontaktet af en af vores advokater

Ring til os på tlf.: 70 60 30 95

Sådan søger du om fuld forældremyndighed

Det er som udgangspunkt bedst for barnet, at forældrene deler forældremyndigheden. Dog kan der være omstændigheder, som gør, at det er mere hensigtsmæssigt at tildele den ene forældre den fulde forældremyndighed. Det gør sig eksempelvis gældende, hvis den ene forælder ikke lever op til forældreansvar, agerer voldeligt eller er uvillig til at samarbejde i en grad, hvor det skader barnets trivsel.

Du ansøger om fuld forældremyndighed hos Familieretshuset. Familieretshuset indkalder efterfølgende forældrene til et møde, hvor begge parter bliver hørt på lige fod. Foruden jer forældre, vil der være en statsforvalter til stede, som fungerer som en neutral mailer.

Målet med mødet er, at I forældre selv skal komme til enighed om, hvordan forældremyndigheden skal fordeles. Sker det ikke, bliver jeres møde sendt videre til retten. I disse tilfælde er det altid en god idé at have en advokat med speciale i forældremyndighedssager med som bisidder. Her kan vi hos Judan være dig behjælpelige. Vær opmærksom på, at du kan søge om fri proces ved retssager, hvis du opfylder en række krav. Det betyder blandt andet, at dine advokatudgifter vil blive dækket.

Grundlag for fuld forældremyndighed

Overordnet set er der tre årsager, der kan føre til, at den ene forælder får fuld forældremyndighed.

 1. I har frivilligt truffet beslutningen, og den ene af jer har afmeldt sig forældremyndigheden
 2. Beslutningen er truffet ved aftale i Familieretshuset eller med afgørelse i Retten
 3. Jeres omstændigheder gør, at moren automatisk har den fulde forældremyndighed

 

Beslutningen er truffet frivilligt

Det er sjældent en nem beslutning frivilligt at afgive sin forældremyndighedsret, men i visse tilfælde kan det være den rette at gøre.

Det ved I bedst selv. I situationer som denne oplever vi ofte, at beslutningen træffes på baggrund af omstændigheder, såsom at den ene forælder bor i udlandet/langt væk, og derfor ikke deltager i barnets daglige liv.

Uanset jeres grunde, så er det en mulighed frivilligt at lade den ene forælder have den fulde forældremulighed. Selvom I vælger således, kan I godt begge have kontakt til barnet og spille en rolle i barnets liv.

Familieretshuset eller retten træffer beslutningen

Har en af jer et ønske om at bryde den fælles forældremyndighed, og er I ikke enige herom, vil sagen skulle tages til Familieretshuset. Her skal I i samhør med Familieretshuset forsøge at nå til enighed. Kan dette ikke lade sig gøre, bliver sagen sendt videre til Familieretten. Den endelige beslutning træffes da i retten. Begge parter kan på lige fod søge om eneforældremyndighed.

Oftest er det kontinuerlige problemer i samarbejdet mellem forældrene, der gør at en sag om fuld forældremyndighed ender i retten. Hvis retten beslutter at tildele den ene forælder den fulde forældremyndighed, er det altid på baggrund af en vurdering om, at det er det bedste for barnets videre trivsel.

Vær opmærksom på, at fuld forældremyndighed ikke gennemtvinges uden der er et stærkt grundlag herfor. Ring eller skriv eventuel til os, og lad os tage en uforpligtende snak. Sammen kan vi blive klogere på, hvor stærk en sag, du har.

Moren har automatisk forældremyndigheden

Visse omstændigheder giver automatisk barnets mor fuld forældremyndighed. Det drejer sig om, hvis;

 • I aldrig har været registreret som partnere eller har været gift
 • I ikke har delt folkeregisteradresse de sidste 10 måneder op til barnets fødsel, og moren har udfyldt “morens oplysninger til sagen om faderskab eller medmoderskab”, men ikke har udfyldt en omsorgs- og ansvarserklæring
 • Du som medmor har underskrevet “anerkendelse af medmoderskabet”, men ikke har udfyldt en omsorgs- og ansvarserklæring.

Det betyder fuld forældremyndighed

Alle børn og unge under 18 år er underlagt forældremyndighed. Forældrene har som udgangspunkt fælles forældremyndighed, hvilket betyder, at begge parter har samme rettigheder og medbestemmelse i forhold til barnet. I nogen tilfælde vurderes det med henblik på barnets tarv og trivsel, at den ene forælder skal have fuld forældremyndighed over barnet.

Som forælder med eneforældremyndighed kan du træffe en række væsentlige beslutninger om dit barn uden at involvere den anden forælder. Du bliver desuden ene ansvarlig for dit barns sundhed, sikkerhed og basale behovsdækning. Ligeledes har du med fuld forældre ret til indsigt i alle dokumenter fra myndighederne vedrørende dit barn.

Rettigheder for forældre med fuld forældremyndighed

Som forældre med fuld forældremyndighed:

 • kan du alene træffe væsentlige beslutninger, som er indgribende i barnets liv – herunder beslutninger om skole, ferie, bopæl, religion, navn mv.
 • har du ret til indsigt i alle dokumenter fra myndighederne
 • har du ansvar for dit barns sikkerhed, velvære, fysiske og emotionelle behov.

 

Rettigheder for forældre uden forældremyndighed

Har du ikke del i forældremyndigheden over dit barn, har du som forælder stadig nogle rettigheder. Du har eksempelvis ret til;

 • orientering om dit barns forhold
 • arveret
 • samvær med dit barn

 

Uden forældremyndighed har du ikke ret til at;

 • tage væsentlige beslutninger for dit barn
 • rejse til udlandet med dit barn uden aftale med forælderen med eneforældremyndighed
 • få aktindsigt i en sag om dit barn, medmindre den anden forælder giver dig ret hertil
 • deltage i samtaler vedrørende barnet på eks. skole, institution, m.v.

 

Professionel hjælp til din sag om forældremyndighed

Uanset om du ønsker fuld forældremyndighed, eller ønsker at modarbejde den anden forælders ønske om fuld forældremyndighed, så kan et professionelt syn på sagen være gavnligt. Hos Judan Advokater har vi +10 års erfaring med sager om forældremyndighed, samværsret og bopælsret.

Som bisidder til dig, agerer vi den professionelle medspiller, og vi er 100% på din side. Udfyld kontaktformularen i dag, eller giv os er kald på telefon: 70 60 30 95. Sammen tager vi en uforpligtende snak om, hvordan du bedst kommer videre fra dit udgangspunkt.

FAQ om fuld forældremyndighed

Du ansøger om fuld forældremyndighed gennem Familieretshuset. Her afholdes et obligatorisk møde, hvor begge forældre og en sagsbehandler er til stede. Mødets formål er, at I skal nå til enighed. Sker dette ikke, vil sagen sendes videre til retssystemet, som da vil afgøre om du kan få fuld forældremyndighed.

Da den ene forælder får frataget de fleste rettigheder vedrørende barnet, skal der være solide argumenter for, at en forælder får tildelt den fulde forældremyndighed. Det er en konkret vurdering af hver enkelt sag.

Du har fuld bestemmelse over grundlæggende beslutninger, som er indgribende i barnets liv. Derudover er du ansvarlig for barnets sundhed, sikkerhed og omsorg. Det er dig, der skal træffe alle beslutninger, der vedrører barnets dagligdag, herunder valg af skole og daginstitution, religion mv. Som eneindehaveren af forældremyndigheden er det din pligt at informere den anden forælder, hvis du flytter.

Ja, det er blot to begreber for det samme.

Ja. En sag om forældremyndighed starter altid i Forældreretshuset med henblik på, at I kan nå til enighed med den rette støtte fra fagpersoner. Først derefter kan sagen tages videre til retten.

Begge forældre har mødepligt til møder i Familieretshuset, uanset hvilken forælder der har indkaldt til mødet. Vælger den ene forældre ikke at møde op, vil denne ikke kunne blive hørt på lige fod med den anden forælder. Mødet vil stadig blive gennemført. Derfor anbefales det altid, at du møder op til møder i Familieretshuset – uanset om du er enig med processen eller ej.