Fri proces ved retssag om forældremyndighed

Er du i tvivl, om du har ret til fri proces eller anden retshjælp i forbindelse med forældremyndighed? Sammen med dig gennemgår vi din sag, og sikrer dig dine rettigheder i processen.

Hos Judan Advokater er vi specialister inden for forældremyndighedssager, som vi har +10 års erfaring med. Vi står for de svære processer, og har øje for dit barns trivsel i processen. Har du brug for rådgivning omkring fri proces, kan du udfylde kontaktformularen her på siden. Herefter ringer vi dig hurtigst muligt op. Sammen tager vi en uforpligtende snak om din sag og hvordan du bedst kommer godt igennem den.

Indholdsfortegnelse

BLIV KONTAKTET

Udfyld formularen og bliv kontaktet af en af vores advokater

Ring til os på tlf.: 70 60 30 95

Betingelser for fri proces

Skal din sag behandles i Familieretten, kan du i nogle tilfælde få fri proces. I den forbindelse skal du ikke selv betale omkostningerne til egen advokat, og ligeledes heller ikke sagsomkostningerne til modparten, hvis sagen mod forventning tabes.

Når vi påtager os at føre en sag vedrørende forældremyndighed og bopæl, undersøger vi naturligvis både muligheden for fri proces og retshjælpsforsikring. Det kræver, at du opfylder nogle betingelser for at kunne få fri proces.

Maks grænse for årlig indkomst

Din årsindkomst har betydning for om du kan få fri proces. Beløbsgrænsen reguleres årligt, hvilket betyder at i 2022 må din årsindkomst ikke overstige kr. 348.000. Beløbet forhøjes med kr. 60.000 for hvert barn du forsørger.

I sager vedrørende forældremyndighed og bopæl, ser man alene på din indkomst i forhold til fri proces. Hvis du bor med en anden eller er gift, har denne persons indtægt derfor ikke betydning for din ret til fri proces.

Din sag skal være ny

For at kunne få fri proces til din sag kræver det, at sagen ikke før er blevet før. Derfor kan du ikke få fri proces til at ændre en tidligere afsagt dom, eller til at føre en sag om en tidligere aftale, I har indgået om samme barn. Er den anden part sagsøger, og dermed vedkommende der har startet sagen, kan du som sagsøgt godt få fri proces.

Retshjælpsforsikring og fri proces

De færreste forsikringsselskaber dækker sager omkring samvær i

Statsforvaltningen. Ligeledes dækker de ikke sager, som alene omhandler spørgsmålet omkring fælles eller fuld forældremyndighed i retten. I stedet har du mulighed for at søge om fri proces, såfremt du opfylder de økonomiske betingelser og du ikke har haft sagen for retten før.

Størstedelen af forsikringerne dækker dog omkostningerne i en retssag, hvis det omhandler bopælsret. Såfremt vi skal føre sagen, vil vi naturligvis undersøge din familie- og indboforsikrings betingelser for at se, om du opfylder betingelserne for at få retshjælp.

Ansøgning om fri proces

Skal du i familieretten for at få behandlet en ansøgning om bopæl, forældremyndighed eller samværsret, kan du søge om fri proces. Såfremt vi fører sagen, undersøger vi dine muligheder for fri proces. Imødekommer du betingelserne udfylder vi ansøgningen i samarbejde med dig, så de korrekte oplysninger bliver indsendt.

Sager om forældremyndighed

Såfremt forældrene ikke bliver enige omkring forældremyndigheden eller barnets bopæl i Statsforvaltningen kan, en af forældrene bede om, at Statsforvaltningen indbringer sagen for retten. Spørgsmålet omkring samvær afgøres suverænt og alene af Statsforvaltningen.

Såfremt din sag skal behandles for retten vedrørende enten spørgsmålet omkring forældremyndighed eller bopæl, kan du selv vælge din advokat, også i det tilfælde, hvor du skulle få fri proces.

Det betyder fri proces

Får du fri proces til din sag i Familieretten om forældremyndighed, bopæl eller samvær, dækkes omkostningerne for retssagen af det offentlige. Hvis du mod forventningen ikke vinder sagen, vil det offentlige betale for din modparts sagsomkostninger.

Fri proces sikrer, at den enkelte borger har adgang til domstolen, hvilket giver personer med mindre gode økonomiske forhold mulighed for at føre deres sag i retten. Er du i tvivl om du opfylder betingelserne for fri proces, er vi klar til at undersøge det for dig.

Professionel hjælp til din sag

Står du overfor en retssag om forældremyndighed for dit barn? For at sikre dig den bedste retssag muligt, kan juridisk bistand til at tjekke dine muligheder for retshjælp og fri proces være en god ide. Hos Judan Advokater er vi specialister inden for forældremyndighedssager, herunder samvær og bopæl, som vi har +10 års erfaring med.

Få hjælp til at forstå dine juridiske rettigheder og muligheder, og til at få udfyldt de korrekte formularer. Har du brug for en uforpligtende snak, kan du kontakte os på telefon eller ved at udfylde kontaktformularen her på siden. Sammen sørger vi for, at du kommer bedst muligt videre i din sag.

FAQ om fri proces

Fri proces betyder at statskassen betaler retsafgiften og salær til din advokat, samtidig dækker de også sagsomkostningerne til modparten, hvis sagen tabes.

Du kan søge om fri proces, hvis du opfylder de generelle betingelser:

  • Økonomiske betingelser: Din årlige indkomst må ikke overstige kr. 348.000 + tillæg på 60.000 kr. pr. Barn, du forsørger
  • Sagen er ny: Familieretten kan ikke give fri proces til sager der har fået afsagt dom, eller på anden vis har været ført i retten før
  • Sager, som retshjælpsforsikringen ikke dækker: Dækker din retshjælpsforsikring ikke, kan du søge om fri proces

Du kan kun få fri proces til sager, der kan føres i den civile retspleje. Derfor kan du blandt andet ikke få fri proces til sager i Familieretshuset eller ved Ankestyrelsen.

For 2022 er de økonomiske betingelser for fri proces:

  • Enlige ansøger: kr. 348.000
  • Forhøjelse for hvert barn: kr. 60.000

 

Det er din årsindkomst for 2020, der er afgørende, medmindre din indkomst har ændret sig væsentligt siden da.

I sager om forældremyndighed, bopæl og samvær medregnes en eventuel samlevers indkomst ikke.

Beløbet forhøjes kun pr. barn, hvis barnet bor hos dig eller du i overvejende grad er forsørger.

Ja. Såfremt vi fører din sag, undersøger vi ikke blot dine muligheder for retshjælp og fri proces, men vi hjælper også med at udfylde eventuelle ansøgninger hertil. Samtidig sørger vi for, at de sendes korrekt afsted.